Inschrijfvoorwaarden & toewijzingscriteria

8 huurwoningen Offem Zuid West in Noordwijk   

De huur bedraagt € 1.050,- per maand excl. energie, water en internet | Huuringangsdatum 1 december 2023 | Huurtermijn onbepaalde tijd, minimaal één jaar | De borg bedraagt twee maanden huur: € 2.100,-. 

Let op: U ontvangt, per email, een bevestiging van de (online)inschrijving. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen, dan is uw inschrijfformulier niet in goede orde ontvangen en verzoeken wij u vriendelijk het inschrijfproces nogmaals te doorlopen! 

 • De online inschrijving sluit maandag 9 oktober 2023 om 12.00 uur
 • Indien een inschrijfformulier ingezonden wordt na sluitingsdatum van inschrijving, zal deze niet meegenomen worden in de eerste ronde van toewijzing. 
 • Inschrijfformulieren die onvolledig of niet juist zijn ingevuld, worden uitgesloten van de toewijzing. 
 • In verband met de privacy verordening maken wij u erop attent dat uw gegevens in een automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken partijen. 
 • Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. De inschrijfformulieren worden bewaard tot de toewijzing van de huurwoningen is afgerond. 
 • Per inschrijver/partner mag slechts één inschrijfformulier worden ingestuurd. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van de toewijzing. 
 • De toewijzing van de huurwoningen vindt plaats na 9 oktober 2023. Toewijzing vindt niet plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Wanneer u  een woning toegewezen heeft gekregen, dan wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
 • Iedereen die geen woning toegewezen heeft gekregen wordt na 23 oktober 2023 per e-mail geïnformeerd en wordt automatisch op de reservelijst geplaatst. Mocht alsnog een bouwnummer – conform toewijzingsprocedure- beschikbaar komen, dan wordt de kandidaat alsnog hierover benaderd. 
 • Een toegewezen huurwoning geeft een voorlopig recht op toewijzing, waarbij verhuurder zich het recht van definitieve gunning aan inschrijver voorbehoud op basis van een inschatting van de financiële goedheid van de inschrijver en controle van de diverse van toepassing zijnde voorwaarden en criteria. 
 • Iedereen die een woning toegewezen heeft gekregen, wordt vervolgens gevraagd om hun inkomen uit 2022 aan te tonen met een jaaropgave uit 2022. 
 • De huurovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de inschrijver/partner die vermeld is/zijn op dit inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar en het is niet mogelijk om garant te staan voor iemand anders. 

Voorrangscriteria 

Er gelden strikte gemeentelijke voorrangscriteria bij de toewijzing van deze huurwoningen. Indien u hier niet aan voldoet heeft het geen zin om in te schrijven. Lees daarom onderstaande criteria aandachtig door. De gegevens zullen nader worden gecontroleerd. Niet volledige of foutieve inschrijvingen worden uitgesloten.  
 
Indien u samen met uw partner huurt? Vul dan ook al zijn/haar gegevens in bij “mijn gegevens”. Indien u samen wenst te huren, moet u ook samen één inschrijving doen. Het is niet toegestaan om – indien u samen met een partner wenst te huren – onafhankelijk van elkaar in te schrijven. Dubbele inschrijvingen of inschrijvingen waarbij partners onafhankelijk van elkaar hebben ingeschreven (met als doel samen tot huren over te gaan), zullen worden uitgesloten van toewijzing; 

Voorrangscriteria: Er gelden twee “voorrangs-criteria”. Dat zijn geen “harde” eisen, maar indien u voldoet aan deze criteria geniet u voorrang bij de toewijzing van de woningen. 

Criterium 1: Het inwonerschap van de gemeente Noordwijk (Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk) geldt als “voorkeurscriterium”. Bent u (of indien jullie samen willen huren: is minimaal één van jullie) inwoner van de gemeente Noordwijk, dan heeft u bij de toewijzing van de huurwoningen voorrang boven niet-inwoners van de gemeente Noordwijk; 

Criterium 2: Huishoudens met een maximaal verzamelinkomen (meerpersoonshuishouden) van 60.781 EUR (1,25 x DAEB) krijgen bij de toewijzing van de huurwoningen voorrang boven huishoudens met een hoger verzamelinkomen; 

Voor de “voorrangscriteria” geldt de navolgende rangorde: 

 • Personen die voldoen aan criterium 1 (inwonerschap gemeente Noordwijk) en criterium 2 (maximaal verzamelinkomen) hebben voorrang op: 
 • Personen die wel voldoen aan criterium 1 (inwonerschap gemeente Noordwijk) en niet aan criterium 2 (maximaal verzamelinkomen); zij hebben voorrang op: 
 • Personen die niet voldoen aan criterium 1 (inwonerschap gemeente Noordwijk) en wel aan criterium 2 (maximaal verzamelinkomen); zij hebben voorrang op: 
 • Personen die niet voldoen aan criterium 1 (inwonerschap gemeente Noordwijk) en niet aan criterium 2 (maximaal verzamelinkomen). 

Voor de (voorlopige) vaststelling van voorkeurscriterium 1 (inwonerschap) wordt gebruik gemaakt van het ingevoerde (woon)adres van het inschrijfformulier. Schrijft u samen met uw partner in én één van jullie beiden woont in de gemeente Noordwijk: gebruik dan dat adres bij de inschrijving (het adres zal nader worden gecontroleerd). 

Voor de (voorlopige) vaststelling van voorkeurscriterium 2 (maximaal verzamelinkomen) wordt gebruik gemaakt van het “ingevoerde verzamelinkomen” van het inschrijfformulier (deze gegevens zullen nader worden gecontroleerd). 

Procedure van toewijzing: in eerste instantie wordt er toegewezen tussen de personen die in groep 1 van de voorrangscriteria vallen. Indien er niet voldoende personen in groep 1 vallen ten opzichte van de hoeveelheid aangeboden woningen, dan wordt er vervolgens toegewezen tussen de personen die in groep 2 van de voorrangscriteria vallen. Daaropvolgend wordt er, indien er niet voldoende personen in groep 1 en 2 vallen ten opzichte van de hoeveelheid aangeboden woningen, toegewezen tussen personen die in groep 3 van de voorrangscriteria vallen. Ten slotte wordt er, indien er niet voldoende personen in groep 1, 2 en 3 vallen ten opzichte van de hoeveelheid aangeboden woningen, toegewezen tussen personen die in groep 4 van de voorrangscriteria vallen.  

 


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring